จำนวนผู้เฝ้าระวัง COVID-19 (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.  2563 )


ประเภทความเสี่ยง จำนวน ครบระยะ คงเหลือ
1 1 0
เขตโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อีหร่าน) 2 2 0
เจ้าหน้าที่ (PUI) 1 1 0
พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง 50 50 0
ต่างประเทศ (นอกเหนือประกาศ) 7 7 0
ในประเทศ (สนามมวย) 5 5 0
ในประเทศ (กทม และปริมณฑล) 187 186 0
ต่างจังหวัด 157 154 0
พิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 6 6 0
เรือท่องเทียว 2 2 0
ไม่ระบุ 9 9 0
รวม 427 423 0
ประเทศเสี่ยง จำนวน
มาเลเซีย 36
เยอรมนี 1
รัสเซีย 1
เวียดนาม 1
สหรัฐอเมริกา 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1
ออสเตรเลีย 1
อิตาลี 1
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1
แอฟริกาใต้ 1
กาตาร์ 1
ญี่ปุ่น 2
นอร์เวย์ 1
จังหวัดเสี่ยง จำนวน
กระบี่ 7
เชียงราย 1
เชียงใหม่ 5
ตรัง 3
ตาก 1
นครนายก 3
นครปฐม 5
กรุงเทพมหานคร 173
นครราชสีมา 1
นครศรีธรรมราช 12
นนทบุรี 5
นราธิวาส 7
ปทุมธานี 7
ปัตตานี 7
พระนครศรีอยุธยา 2
พะเยา 1
พัทลุง 1
เพชรบุรี 1
ภูเก็ต 40
ยะลา 15
ระนอง 5
ระยอง 1
กำแพงเพชร 1
เลย 2
สงขลา 5
สตูล 6
สมุทรปราการ 2
สมุทรสาคร 8
สุราษฎร์ธานี 8
จันทบุรี 3
อุดรธานี 1
อุบลราชธานี 1
ชลบุรี 9

หน่วยบริการ การเฝ้าระวัง/ควบคุมโรค
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสงขลา(PCU128) 212
2 ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข 40
3 ศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลางเมือง 18
4 ศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา 23
5 ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์ 87
6 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ 47
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิเศษ ม.ราชภัฏ 0
8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลสระเกษ 0
9 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเตาหลวง 0
10 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ 0
11 รพ.สต.เขารูปช้าง(สวนตูล) 0
12 ศสช.เขารูปช้าง สาขา1(เคหะชุมชนสงขลา) 0
13 ศสช.เขารูปช้าง สาขา2(เขาแก้ว) 0
14 รพ.สต.เกาะแต้ว 0
15 รพ.สต.บ้านบ่ออิฐ 0
16 รพ.สต.พะวง 0
17 รพ.สต.บ้านนาป๋อง 0
18 รพ.สต.ทุ่งหวัง 0
19 รพ.สต.บ้านทรายขาว 0
20 รพ.สต.บ้านสวนเรียน 0
21 รพ.สต.บ้านท่าไทร 0